یکی از علت های تولید صدا در اسپیندل

یکی از علت های خراب بودن اسپیندل دستگاه

علت صدا در اسپیندل

عوامل زیادی باعث ایجاد صدا در اسپیندل دستگاه های سی ان سی می باشند.در این ویدیو به یکی از مواردی که باعث تولید صدا در اسپیندل می باشد اشاره کرده ایم.

tak-admin
ارسال دیدگاه