یکی از نشانه های خرابی پمپ هیدرولیک

یکی از نشانه های خرابی پمپ هیدرولیک

خرابی پمپ هیدرولیک

یکی از نشانه های خرابی پمپ هیدرولیک

چرا کلت یا سه نظام دستگاه قدرت کافی برای گرفتن قطعه کار را ندارد؟

در این ویدیو یکی از علت های آن را مورد بررسی قرار دادیم.

فیلم علت خرابی پمپ هیدرولیک

tak-admin
ارسال دیدگاه