عدم تکرار پذیری در تراش سی ان سی

عدم تکرارپذیری در تراش سی ان سی

عدم تکرار پذیری در تراش سی ان سی:

در این ویدیو یکی از علت هایی که باعث یکی نشدن اندازه ها در تراش سی ان سی می شود را توضیح داده ایم:

tak-admin
ارسال دیدگاه