سه نظام دستگاه تراش

سه نظام دستگاه تراش

سه نظام دستگاه تراش :

در بخش جلوی دریل، قطعه‌ای به نام سه‌نظام وجود دارد که مته را به آن می‌بندند.

در تراشکاری از سه‌نظام برای بستن قطعات گرد یا چندضلعی بر روی ماشین تراش استفاده می‌شود.

وسایل بستن قطعهٔ کار بر روی ماشین تراش عبارت‌اند از:

سه‌نظام چهارنظام، صفحه نظام، فشنگی، مرغک، دُرن، نوک‌گیر و لینت.

سه‌نظام تراشکاری دارای سه فک و یک آچار:
سه قطعهٔ دندانه‌دار روی سه‌نظام «فَک» نام دارند و به مجموعهٔ فک‌ها پارچه می‌گویند.

فک‌ها با گیر کردن به قطعه، باعث نگهداری قطعه بر روی گلویی ماشین تراش می‌شوند.

این فک‌ها در نگه داشتن مقاطع مدور یا شش‌ضلعی بهتر از همه عمل می‌کنند.

سه نظام ها در دو نوع اتومات و آچاری تقسیم میشوند.

سه نظام اتومات سرعت تعویض کردن بالاتری نسبت به آچاری دارد ولی در عوض سه نظام آچاری گیرایی بیشتری نسبت به اتومات دارد.

نحوه عملکرد سه نظام به این صورت است که پشت فک های آن دارای شیارهایی است.

این شیارها همانند شیارهای مارپیچی صفحه پشت فک ها هستند و روی همان مارپیچ که مارپیچ ارشــمیدس نام دارد ســوار می شــوند.

صفحه مارپیچ ارشمیدس در پشــت دارای دندانه هایی است که این دندانه ها با سه چرخ دنده کوچک مخروطی در ارتباط اســت.

این چرخدنده ها از بیرون ســه نظام توسط آچار ســه نظام به حرکت درمی آیند.

با حرکت این چرخ دنده ها صفحه مارپیچ ارشمیدس میچرخد و با چرخیدن مارپیچ ارشمیدس فک ها همزمان شروع به حرکت می کنند .

اگر آچار سه نظام را موافق عقربه های ساعت بچرخانید فک ها جمع می شــوند

و اگر برعکس بچرخانید فک ها از هم باز میشوند.

داخل ســه نظام و نحوه عملکرد چرخ دنده هــای مخروطی را نمایش میدهد و مارپیچ ارشمیدس را نمایش میدهد.
سه نظام دارای دو دسته فک است.

دسته اول فک های رو هستند که برای قطعات با قطرهای کوچکتر اســتفاده میشوند.

دسته دوم فک های وارو می باشند که برای بســتن قطعاتی که قطر بزرگتری دارند به‌ کار می روند.

دستگاه تراش سی ان سی

مقاله مرتبط انواع دستگاه تراش cnc

tak-admin
ارسال دیدگاه