بروز مشکلات در cnc و راه حل های آن قسمت 1

بروز مشکلات در cnc قسمت 3

بروز مشکلات در cnc

مهم نیست دستگاه های cnc  شما چقدر سریع و کار آمد هستند، مهم این است که آنها از خرابی های احتمالی مصون نخواهند بود.

مشکلاتی به وجود خواهد آمد و نیاز به حل آنها میباشد.

نگهداری و تعمیرات  ضعیف :

ماشین های سی ان سی باید به طور منظم، به دقت تمیزکاری و روانکاری گردند. در غیر اینصورت ممکن است سر آغاز بروز مشکلات باشد.

تنظیمات نامناسب:

 از صحت تنظیمات انجام شده اطمینان حاصل کنید. قسمتهایی نظیر فشار سه نظام در تراش و حد جک سر کلمپ در اسپیندل فرز و …

برنامه نویسی ضعیف و یا نادرست

اطمینان از صحت برنامه، در صورت برخورداری از آپشن گراف یا dry run  حتما از صحت برنامه جهت جلو گیری از تصادفات احتمالی اطمینان حاصل شود .

تعویض ابزار:  در روند تعویض ابزار مشکلی به وجود آمده است 

اگر که مشکل در مراحلی از فرایند تعویض ابزار اتفاق می افتد ، بهترین راه برای رفع آن یادگیری ترتیبی مراحل تعویض ابزار است.

برای راهنمایی ، ترتیب باید به روش ذیل انجام گردد :

a)   محور ها به درستی در موقعیت قرار بگیرند.( در نقطه رفرنس دوم یا رفرنس تعویض ابزار ) .

b)   اسپیندل ارینت (orient) شده باشد . با محل قرار گیری کلت در انبار ابزار یک راستا باشد.

c)   پت های انبار ابزار (magazine pot) در موقعیت خود به درستی قرار بگیرد.

d)  بازویی حرکت کند تا ابزار را برای روی اسپیندل قرار دهد.

e)   اسپیندل ابزار را رها میکند.

f)    بازویی ابزار را از اسپیندل جدا میکند.

g)    بازویی میچرخد و ابزار جدید را در اسپیندل جانمایی مینماید.

h)   اسپیندل ابزار را میگیرد (clamping tool)

i)    بازویی به موقعیت اول برمیگردد.

 

عدم کارکرد هر کدام از موارد فوق میتواند در بروز مشکل نقش داشته باشد.

می توان با بازدید از مراحل فوق به سرفصل ایراد پی برد و در ادامه برای رفع آن اقداماتی را انجام داد.

tak-admin
ارسال دیدگاه