آفست گیری کنترل فانوک قسمت دوم

آفست گیری کنترل فانوک

آفست گیری کنترل فانوک:

آفست کار نشان دهنده موقعیت قطعه کار است که در آن همه ی محورها در موقعیت صفر قرار دارند. هنگامی که ابزار در موقعیت مرجع است، در برنامه فاصله شروع کار از محور برش ابزار محاسبه می شود. اگر به ابزار افست ندهید، احتمال اینکه قطعه کار را بیشتر براده برداری کند وجود دارد. فاصله از موقعیت مرجع تا قطر (Z) قطعه کار و محور (X) که فاصله لمس ابزار است به عنوان افست کار در نظر گرفته می شود.

 

tak-admin
ارسال دیدگاه