آفست گیری در کنترل فانوک

آفست گیری

آفست گیری در کنترل فانوک:

آفست کار نشان دهنده موقعیت قطعه کار است که در آن همه ی محورها در موقعیت صفر قرار دارند. هنگامی که ابزار در موقعیت مرجع است، در برنامه فاصله شروع کار از محور برش ابزار محاسبه می شود. اگر به ابزار افست ندهید، احتمال اینکه قطعه کار را بیشتر براده برداری کند وجود دارد. فاصله از موقعیت مرجع تا قطر (Z) قطعه کار و محور (X) که فاصله لمس ابزار است به عنوان افست کار در نظر گرفته می شود.

آفست گیری در کنترل فانوک CNC

 

 

نکته: در بعضی از فانوک ها مانند فانوک OT دکمه Measur وجود ندارد و قبل از X ,Z باید حروف M رو بزنید به طور مثال MZ0 .

tak-admin
ارسال دیدگاه